2017-12-08

przerwany sen

W zimowym numerze  kwartalnika Przekrój (Zima 2018) zostały wydrukowane (po raz pierwszy w wersji papierowej) haiku polskich haijinów, w tym moje:

przerwany sen –
w zaśnieżonym ogrodzie
złamana gałąź 

The Career-Defining Interview

between us, a CV –
the hiss of an avalanche
down the roof

między nami CV –
świst śnieżnej lawiny
z dachu